AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informem que el titular de la pàgina web (en endavant, la “Web “) és BIOSFERA Associació d’Educació Ambiental, domiciliada a L’Hospitalet de Llobregat, C/ Anselm Clavé 1, 2n 1a, 08902, amb CIF G64586225 (en endavant, “Biosfera”).

Les comunicacions que es facin necessàries entre Biosfera i l’Usuari, hauran de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@biosferaeduca.com, trucant al número 617 665 909, o bé mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita dirigida al nostre Departament d’atenció al client, a l’Hospitalet de Llobregat, C/ Anselm Clavé 1, 2n 1a, 08902. El nostre horari d’atenció al client és de dilluns a divendres de 8 a 19 hores.

1. Acceptació de les condicions d’ús
1.1. Les presents Condicions d’Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els productes posats a disposició per Biosfera per mitjà del web.

1.2. En navegar per la web vostè adquireix automàticament la condició d’Usuari (des d’ara, “Un.” O “Usuari”) i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.

1.3. Per començar a utilitzar la web no serà necessari que l’Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l’Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la Web.

1.4. Biosfera podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la web per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2. Drets de Propietat Intel•lectual i Industrial
2.1. Tot el contingut del web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de Biosfera, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel•lectual. L’accés per part de l’Usuari no li atorga cap dret de propietat a les mateixes.

2.2. Si vostè. Veu en la web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel•lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de Biosfera al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça info@biosferaeduca.com

3. Responsabilitat Civil
3.1. Biosfera no respondrà de cap dany o perjudici que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix la naturalesa de la Web.

3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.3. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en els mateixos.

4. Exclusió de Garantia
4.1. No garantim que la web s’executi sense interrupcions, en temps útil, fiable, lliure d’errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Biosfera.

4.2. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

5. Obligació dels Usuaris
L’Usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar a tots els formularis del web dades veraces i a mantenir aquestes dades actualitzades. L’Usuari s’obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la Web.

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

5.3. No introducir, almacenar o difundir cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual e industrial, el secreto de las comunicaciones y la legislación de protección de datos de carácter personal.

5.4. No utilizar la web para realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial.

5.5. No introducir, almacenar o difundir ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en la web o de impedir el normal funcionamiento de los mismos.

5.6. No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de Biosfera, sus proveedores o terceros.

5.7. No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca a error a los receptores de la información.

6. Menores de Edad
Con carácter general, para realizar una compra los menores de edad deben haber obtenido previamente la autorización de sus padres, tutores o representantes legales, que serán responsables de todos los actos realizados a través de la web por los menores a su cargo. En aquellos servicios en los que expresamente se señale o esté determinado por ley, el acceso quedará restringido única y exclusivamente a mayores de 18 años.

7. Duración y terminación
La puesta a disposición de los productos tendrá una duración indefinida. Sin perjuicio de lo anterior, estamos facultados para dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la comercialización de nuestros productos.

8. Información adicional
Informamos que el Grupo Biosfera está formado por las empresas indicadas a continuación:

Biosfera, con domicilio en Hospitalet de Llobregat, Calle Anselm Clavé 1, 2º 1a, 08902 y CIF G64586225

9. Ley aplicable y jurisdicción
Este Aviso Legal se rige por la ley española. Las partes se someten, a elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, en los juzgados y tribunales del domicilio L’Hospitalet de Llobregat.