Conservació i Recerca

Un dels objectius principals de BIOSFERA és contribuir activament en la conservació dels ecosistemes terrestres i marins mitjançant la recerca científica per a la seva protecció i restauració. Aquesta tasca, que desenvolupem en col·laboració amb institucions públiques i empreses privades d’arreu del territori català i també d’altres països del món, té l’objectiu primordial de frenar la regressió de les espècies, aportant eines innovadores de restauració d’ecosistemes que difonem a nivell nacional i internacional.

Les nostres línies d’investigació per a la gestió dels ecosistemes giren al voltant de la regressió dels hàbitats naturals i els éssers vius que hi habiten degut a les accions humanes, com ara el canvi climàtic i les espècies exòtiques invasores.

A data d’avui, BIOSFERA ha realitzat diversos projectes científics orientats a la recuperació dels ecosistemes terrestres i marins. A més, també duem a terme informes científic-tècnics i tasques de consultoria ambiental, a nivell nacional i internacional.

PROJECTES

EXOGARRAF

Planta invasora Exogarrag

SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I ERRADICACIÓ DE PLANTES EXÒTIQUES INVASORES PER A LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DE LA COSTA DEL GARRAF

Amb el suport de: CaixaBank

Pàgina web del projecte

POSIDONIA

Praderia Posidonia

SEGUIMENT DE L’INDICADOR BIOLÒGIC POSIDÒNIA OCEÀNICA (ÍNDEX POMI, FANERÒGAMES MARINES), DE LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (2000/60/CE), A LES AIGÜES COSTANERES DE CATALUNYA

Promotors: Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Col·laboradors: Centre d’Estudis Avançats de Blanes-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEAB-CSIC).

INVACAT2.0

Planta invasora Carpobrotus

LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES EN ELS ECOSISTEMES NATURALS DE CATALUNYA: SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I CAMPANYES D’ERRADICACIÓ

Amb el suport de: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Generalitat de Catalunya.

Col·laboradors: Parc Natural de Cap de Creus, Ajuntament de Cadaqués i Ajuntament del Port de la Selva.

Pàgina web del projecte

PODAGORG

Poda gorgònies

CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DE GORGONIAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: LA PODA DE LAS RAMAS MUERTAS COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

Amb el suport de: Fundación Biodiverdidad, Ministerio para la Transición Ecològica y el Reto Demogràfico, Gobierno de España.

Col·laboradors: Parc Natural de Cap de Creus i Ajuntament de Cadaqués.

Pàgina web del projecte

GRAM

Praderia Gram

ECOLOGICAL AND ECONOMIC BENEFITS ASSOCIATED WITH CYMODOCEA NODOSA MEADOWS IN THE BAY OF ROSES

Amb el suport de: Alive Fundació.

BLUESEEDS

àncora arrencant posidònia

DEVELOPMENT OF AN “AVOIDED DEGRADATION BLUE CARBON FINANCING MECHANISM” THROUGH ECO-MOORING INSTALLATION ON A POSIDONIA OCEANICA MEADOW

Promotor: BlueSeeds.

INVACAT

Planta invasora Carpobrotus

LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES EN ELS ECOSISTEMES NATURALS DE CATALUNYA: SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I CAMPANYES D’ERRADICACIÓ

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.

Pàgina web del projecte

INVAQUA2

Tortuga d'aigua

LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES EN ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS DE CATALUNYA: EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL PER MITIGAR LA SEVA PROLIFERACIÓ

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.

Col·laborador: Associació Edulis.

CARPO 2015

Planta invasora Carpobrotus

GESTIÓ DE LA FLORA EXÒTICA INVASORA AL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS: EDUCACIÓ AMBIENTAL I CAMPANYES D'ERRADICACIÓ

Amb el suport de: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals.

Col·laborador: Parc Natural de Cap de Creus i Ajuntament de Cadaqués.

INVAQUA

Platja i desenvocadura riu

LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES EN ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.

Col·laborador: Associació Edulis.

PADRILLOB

Ocells a aiguamolls

EDUCACIÓ AMBIENTAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA COM A EINES PER A LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ECOSISTEMA FLUVIAL DEL RIU LLOBREGAT A L’HOSPITALET

Amb el suport de: Àrea de Territori i Sostenibilitat, Diputació de Barcelona.

CARPOBROTUS

Planta invasorai Carpobrotus

PLA DE CONTROL I ERRADICACIÓ DE LA PLANTA INVASORA CARPOBROTUS SPP. (UNGLA DE GAT) AL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS

Amb el suport de: Fundación Biodiverdidad, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España.

Col·laboradors: Parc Natural de Cap de Creus i Ajuntament de Cadaqués.

GORGÒNIES

Gorgònia blanca i escòrpora

CONSERVACIÓ DELS BOSCOS DE GORGÒNIES DAVANT ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC

Amb el suport de: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, Generalitat de Catalunya.

Col·laborador: Parc Natural de Cap de Creus.

CLADOCORA

Cladocora

TOWARDS THE DISCOVERY AND CONSERVATION OF A NEW BANK OF THE ENDEMIC AND ENDANGERED REEF-BUILDER CORAL CLADOCORA CAESPITOSA IN THE MEDITERRANEAN SEA

Amb el suport de: PADI Foundation.