Canvi climàtic

os polar damunt un troç de gel enmig del mar

L’excés de gasos generat per les diverses activitats humanes, com ara les indústries de combustibles fòssils i la contaminació, provoca l’alteració del clima incrementant la temperatura del nostre planeta. Parlarem del l’escalfament global degut al canvi climàtic. Explicarem les activitats que provoquen aquests fenòmens i els impactes mediambientals associats. Finalment, proposarem accions individuals que podem realitzar per minimitzar aquests impactes. Realitzarem també experiments pràctics a fi de comprendre millor els processos tractats durant el taller (efecte hivernacle, desgel dels pols, etc.).

Categories: