Coneguem els bolets

bolets al microscopi

Els fongs són un grup d’organismes que de sempre s’havien inclòs en el món dels vegetals, però que actualment es consideren com un regne independent degut a les seves peculiars característiques. Aprendrem quins són els diferents tipus de fongs i les seves característiques: biologia, ecologia i reproducció (floridures, llevats i bolets). Coneixerem les espècies de bolets més representatives del nostre territori, manipulant diferents espècies de bolets per observar la seva morfologia i estudiar cadascuna de les seves parts (peu, barret, himeni, espores, etc.).