Espècies Exòtiques invasores

canyes al riu

Les espècies invasores són organismes procedents d’altres indrets que s’estableixen en un espai natural i desplacen la flora i fauna autòctona, provocant no solament impactes ecològics, sinó també econòmics i de salut. Aprendrem els conceptes autòcton i al·lòcton, què és una espècie invasora i els efectes del seu establiment i proliferació en un ecosistema natural. Aprendrem a reconèixer algunes de les espècies autòctones i invasores més representatives del nostre territori. També farem un debat de rols amb attrezzo on els alumnes assumiran la postura de diferents agents implicats en la problemàtica d’una espècie invasora, com ara el silur al pantà de Sau (agents rurals, pescadors esportius, sector turístic i ecologistes) per defensar els seus interessos creuats i assolir un acord que solucioni els conflictes mediambientals, socials i econòmics.