Mamífers marins

puzle de peixos

Aprendrem què són els mamífers marins, quins grups hi ha i les adaptacions que presenten al medi on viuen. Coneixerem les causes i efectes antròpics que afecten les poblacions d’aquests animals. També aprendrem a reconèixer diferents tipus de sons que emeten els cetacis tant per comunicar-se com per orientar-se.