Els fongs: un regne apart

estudiant bolets

Els fongs són un grup d’organismes que antigament s’havien inclòs dins el món dels vegetals, però que actualment es consideren com un regne independent per les seves peculiars característiques. Aprendrem quins són els diferents tipus de fongs: floridures llevats i bolets, i les seves característiques principals com ara la biologia, ecologia i reproducció (bolets). Coneixerem les espècies de bolets més representatives del nostre territori. Manipularen diferents mostres de bolets per observar la seva morfologia i estudiar cadascuna de les seves parts (peu, barret, himeni, espores, etc.).