Platges canviants

rotllana de nens a la platja

La franja costanera és la més habitada i rep una gran pressió antròpica. Les infraestructures a peu de platja i les activitats humanes han transformat el paisatge i la dinàmica de les platges, afectant també els ecosistemes marins. Durant aquesta sortida estudiarem la formació i regressió de les sorres de les platges, els materials que les conformen i el seu origen. Entendrem com funciona la dinàmica natural de les sorres costaneres, els factors que la modifiquen i les conseqüències socioambientals que suposen. També aprendrem altres factors antròpics que afecten el litoral (canvi climàtic, contaminació, pesca d’arrossegament, espècies invasores, etc.).

Categories: