So no és soroll

excavadora a la ciutat

La contaminació acústica, segons l’Organització Mundial de la Salut, és un dels factors ambientals que provoca més problemes de salut. També té un gran impacte negatiu sobre la vida salvatge, el soroll pot pertorbar els patrons de reproducció, d’alletament i, inclús, contribuir a l’extinció d’algunes espècies. Parlarem del sentit de l’oïda, el so, els paisatges sonors i els sons dels animals. Entendrem què és el soroll, de quina manera es mesura i com podem reduir-lo. Mesurarem diferents sons i sorolls presents a diferents espais del centre escolar i reflexionarem sobre les accions necessàries per tal de minimitzar el soroll.

Categories: