Sostenibilitat energètica

tècnic instal·lador plaques fotovoltaiques

Només duent a terme una transició energètica (substituint el consum d’energies no renovables pel d’energies renovables) ens assegurarem un futur més sostenible. Coneixerem l’origen de les energies que consumim i entendrem els conceptes d’energia renovable i no renovable, així com els seus beneficis i perjudicis. Farem una eco-auditoria energètica per observar, recopilar informació i analitzar les dades sobre el consum energètic de l’escola i reflexionarem sobre accions per tal de minimitzar-lo i ser més sostenibles.

Categories: