Xarxes tròfiques

ocell menjar un peix petit

Un dels aspectes fonamentals que governen l’equilibri ecològic d’un ecosistema és la xarxa tròfica. Es tracta del conjunt d’interaccions alimentàries entre els diversos éssers vius que componen un ecosistema. Aprendrem quins són els diferents nivells tròfics, i què són una cadena i una xarxa tròfica. Entendrem la complexitat d’aquestes xarxes i les diferències que presenten en els diferents ambients (ex. mar, bosc, prat, desert, etc.). També sortirem al pati a fer un joc que engloba els conceptes explicats.